Πολιτική Βιωσιμότητας

Η αποστολή μας

Ο χαρακτηρισμός της επιχείρησής μας ως ταξιδιωτική εταιρία (ή ταξιδιωτικό πρακτορείο) υποδηλώνει πως ο πλανήτης είναι στην ουσία το προϊόν μας. Η κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία του είναι θεμελιωδώς σημαντική για εμάς, τόσο ως επιχείρηση όσο και ως μεμονωμένες οντότητες. Με το να αναφερόμαστε στο περιεχόμενο των υπηρεσιών μας μέσω της έκφρασης « Μας αρέσει να αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων», δεν αναφερόμαστε μονάχα στους ταξιδιώτες μας. Αναφερόμαστε σε όλους.

Το Travel ID είναι μια κοινωνική επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει πως η κοινωνική αξία αυτού που κάνουμε είναι εξίσου σημαντική για εμάς όσο και το κέρδος το οποίο αποβαίνει της προσπάθειάς μας.

Το όραμά μας

Πεποίθησή μας είναι ότι το ταξίδι μεταμορφώνει τους ανθρώπους μέσα από τις εμπειρίες που δημιουργεί στο συγκεκριμένο πλαίσιό του, ως εκ τούτου, το Travel ID είναι αφοσιωμένο στο να προσφέρει αποκλειστικές, εξαιρετικά εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες προικισμένες με την ιδιαίτερη βιώσιμη έννοια με βάση την οποία σχεδιάζονται. Μέσα από το παράδειγμά μας στοχεύουμε να εμπνεύσουμε και άλλους να ενωθούν μαζί μας για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος για όλους.

Βιώσιμη διαχείριση και νόμιμη προσαρμοστικότητα

Ο οργανισμός μας είναι αφοσιωμένος στο να συμμορφώνεται και να συμβαδίζει με όλες τις νομικές απαιτήσεις, προλαμβάνοντας τυχόν περιστατικά ή συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση του νόμου.

Για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση, παρακολουθούμε τις υπηρεσίες μας και αυτές των προμηθευτών μας για τυχόν παραβιάσεις και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της λήξης της απασχόλησης ή των συμβολαίων.

Έχουμε πραγματοποιήσει μια μηνιαία συνάντηση με όλο το προσωπικό, προκειμένου να λαμβάνουμε προσωπικά σχόλια για οποιοδήποτε θέμα με τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη.

Συντάσσεται μια μικρή μηνιαία αναφορά από τον υπεύθυνο επόπτη της δράσης και μια ετήσια έκθεση με τις ενέργειες και τις δεσμεύσεις μας.

Η Εταιρεία έχει ορίσει έναν ειδικό συντονιστή βιωσιμότητας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών των εργαζομένων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία εξελίσσεται με βιώσιμο τρόπο.

Τα καθήκοντά του είναι:

 -Εποπτεύει την ανάπτυξη και συντονίζει την εφαρμογή του οδικού χάρτη αειφορίας της Εταιρείας μας.

-Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ όλων των τμημάτων για την εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας και την προώθηση δράσεων μεταξύ των διευθυντών και των εποπτών, καθώς και ως προς τους προμηθευτές και τους πελάτες.

– Εκπονεί εκθέσεις και σχέδια δράσης, να παρακολουθεί και να αναφέρει σχετικά δεδομένα και να διατηρεί μια βάση δεδομένων γνώσεων.

– Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ενημέρωση του συστήματος πιστοποίησης βιωσιμότητας (Travelife)

– Βοηθά όλα τα τμήματα της Εταιρείας και με τη βοήθεια του Διευθυντή Πωλήσεων σχεδιάζει υπεύθυνες τουριστικές προσφορές και υπηρεσίες. Επίσης εισάγει προμηθευτές και πελάτες στην πορεία προς περισσότερη βιωσιμότητα!

– Μαζί με τον Διευθυντή Πωλήσεων και τον Επόπτη Κρατήσεων βελτιστοποιούν τις θετικές επιπτώσεις των εργασιών μας στις τοπικές κοινότητες, στους τοπικούς προμηθευτές, στα μνημεία του πολιτισμού μας και στο περιβάλλον τόσο εντός των γραφείων όσο και κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων.

-Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων (χαρτί, νερό, ενέργεια, προμήθειες) και τελικά του δικού μας αποτυπώματος άνθρακα.

– Συντονίζει και/ή παρέχει εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση (προμηθευτών) και οργανώνει συνεδρίες καταιγισμού ιδεών με συναδέλφους για τον εντοπισμό πιθανών μέτρων βιωσιμότητας.

-Βοηθά στον εντοπισμό και τη διαχείριση κοινοτικών τουριστικών έργων και άλλων τοπικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της φύσης, συμμετέχοντας στον Διεθνή Οργανισμό Προσκόπων και στο Lions Club International.

Κοινωνική πολιτική λειτουργίας και ανθρώπινα δικαιώματα

Η Εταιρεία μας δίνει μεγάλη έμφαση στους υπαλλήλους της, αναγνωρίζοντάς τους ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της για την παροχή ουσιαστικών ταξιδιωτικών εμπειριών στους πελάτες της. Η εταιρεία εστιάζει στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές, υγιές, φιλόξενο περιβάλλον εργασίας και όρους σύμβασης σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Προσφέρονται ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλες τις πτυχές των υπηρεσιών μας καθώς και για θέματα βιωσιμότητας. Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους, προωθώντας δίκαιες και ίσες αμοιβές, ανεξαρτήτως κοινωνικού φύλου/φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας ή θρησκείας.

Περιβάλλον και σχέσεις εντός της κοινότητας

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μειώσει τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις και να προωθήσει τη βιωσιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε εφαρμόσει μια ποικιλία ενεργειακών μέτρων που μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και νερό και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού Energy Star, τη σταθερή ρύθμιση στη θέρμανση και την ψύξη, τον επαρκή φωτισμό σε χώρους γραφείων. Τα Led Panels υλοποιούνται σε όλους τους χώρους γραφείων.

Ενθαρρύνουμε επίσης τους υπαλλήλους μας να εξοικονομούν ενέργεια σβήνοντας τα φώτα και αποσυνδέοντας τα ηλεκτρονικά όταν δεν χρησιμοποιούνται, ενέργειες που παρακολουθούνται από τον ανατεθέντα συντονιστή βιωσιμότητας.

Λαμβάνοντας αυτά τα βήματα, εργαζόμαστε για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλλουν σε ένα καθαρότερο, πιο υγιές περιβάλλον.

Η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί για την ανακύκλωση και έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο.

Δίνουμε προτεραιότητα στη βιωσιμότητα προμηθεύοντας προϊόντα χαρτιού με υψηλά επίπεδα ανακυκλωμένου περιεχομένου μετά την κατανάλωση και χρησιμοποιώντας μη τοξικά αναλώσιμα καθαρισμού καθώς και βιολογικά και βιώσιμα είδη κουζίνας.

Αναζητώντας είδη γραφείου κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το χαρτί εκτύπωσης εντός γραφείου διαθέτει ισχυρά περιβαλλοντικά πιστοποιητικά και ένας οδηγός εκκαθάρισης εκτύπωσης έχει ρυθμιστεί για να αποτρέπει την περιττή εκτύπωση γραφείου.

Βελτιστοποιούμε τις πρακτικές εκτύπωσης για να ελαχιστοποιήσουμε τη σπατάλη χαρτιού και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας.

Δεσμεύσεις και προσδοκίες του προμηθευτή

Η εταιρεία μας ευνοεί προϊόντα και υπηρεσίες, περιορίζοντας/αποφεύγοντας αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τη φύση. Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να μοιραστούν τις αξίες και τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα, με μια σαφή πολιτική βιωσιμότητας.

Οι ρήτρες της σύμβασης κοινοποιούνται και υπογράφονται με κάθε προμηθευτή.

Προτιμούμε να συνεργαζόμαστε με τοπικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες χρησιμοποιούν τοπικά και εποχιακά προϊόντα και υπηρεσίες, προς όφελος της τοπικής κοινότητας μέσω δίκαιων συνθηκών απασχόλησης.

Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Το TravelID αυξάνει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μας μέσω κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας όπως (email, συναντήσεις ομάδας, πρόσβαση στο Travelife) και συνεργάζεται ενεργά για να βελτιώσει τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα.

Εισαγόμενες επιχειρήσεις προς συνεργασία

Το Travel ID

– Προτιμά συνεργάτες που έχουν γραπτή πολιτική βιωσιμότητας και συμμορφώνονται με διεθνή προγράμματα βιωσιμότητας.

– Περιλαμβάνει σημαντικές ρήτρες βιωσιμότητας σε συμβάσεις με συνεργάτες και προμηθευτές, όπως αυτές που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική εργασία, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δωροδοκία, τη διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας.

– Δίνει τη δυνατότητα σε συνεργαζόμενες εταιρείες να έχουν εκπαίδευση αειφορίας μέσω της πλατφόρμας Travelife.

– Απαιτεί συμμόρφωση με την τοπική, εθνική και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων σχετικά με τους μισθούς διαβίωσης.

– Συστήνει στους εταίρους να υιοθετήσουν ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα άνθρακα.

– Αξιολογεί τακτικά τους ισχυρισμούς βιωσιμότητας για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της εταιρείας.

Λεωφορεία και παροχές μετακίνησης

Οι βιώσιμες (δημόσιες ή άλλες) μεταφορές επιλέγονται κατά προτίμηση ή προσφέρονται στο σημείο αναχώρησης για το διεθνές/μεγάλο ταξίδι.

Οι επιλογές μεταφοράς για μεταφορές και εκδρομές σε προορισμούς περιλαμβάνουν βιώσιμες εναλλακτικές και αυτές οι εναλλακτικές προτιμώνται με βάση εσωτερικά εργαλεία αξιολόγησης βιωσιμότητας.

Οι φορείς εκμετάλλευσης σκαφών/κρουαζιέρων προτρέπονται να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας στις δραστηριότητές τους.

Τα λεωφορεία/ πούλμαν πληρούν όλες τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας.

Τα κατάλληλα μεγέθη οχημάτων μεταφοράς επιλέγονται με βάση τον αριθμό της ομάδας και τον τύπο μεταφοράς.

Βελτιστοποιεί τις διαδρομές μεταφοράς για να ελαχιστοποιήσει την περιττή χρήση καυσίμου.

Οι αποτελεσματικές διαδρομές μεταφοράς ελαχιστοποιούν επίσης τη συμφόρηση.

Ενθαρρύνει τους πελάτες να επιλέξουν διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας, ιδιαίτερα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Προωθεί δραστηριότητες που βασίζονται στον προορισμό για να μειώσετε την ανάγκη για επιπλέον μεταφορά.

Δίνει προτεραιότητα στις βιώσιμες πρακτικές προσφέροντας τις δημόσιες συγκοινωνίες ως το πρώτο σκέλος διεθνών ή μεγάλων αποστάσεων για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των ταξιδιών.

Διαμονή – Καταλύματα

Το TravelID δεσμεύεται να προωθεί πρακτικές βιώσιμου τουρισμού και να μειώνει το αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το επιτυγχάνουμε αυτό είναι μέσω της προσεκτικής επιλογής καταλυμάτων που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις πολιτικές μας για τη βιωσιμότητα. Κατανοούμε ότι τα καταλύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ταξιδιωτική βιομηχανία και μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, επομένως επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με καταλύματα που επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση για βιωσιμότητα και έχουν εφαρμόσει υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές.

Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχους και χρονοδιαγράμματα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των καταλυμάτων μας με σύμβαση.

Κοινοποιούμε την πολιτική μας σε συμβεβλημένους προμηθευτές καταλυμάτων.

Προτιμούμε καταλύματα που συνεργάζονται με διεθνώς αναγνωρισμένα Travelife ή άλλες πιστοποιήσεις.

Περιλαμβάνουμε βασικές/τυποποιημένες ρήτρες σε όλες τις συμβάσεις με παρόχους καταλυμάτων (όσον αφορά π.χ. την παιδική εργασία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία, τη διαχείριση απορριμμάτων και προστασία της βιοποικιλότητας).

Μοιραζόμαστε πρότυπα βέλτιστων πρακτικών (π.χ. Travelife) και άλλες οδηγίες για πιο βιώσιμη διαχείριση στα καταλύματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Τα καταλύματα προτρέπονται να αυτοαξιολογούν την εταιρεία τους σε τακτική βάση και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τον ταξιδιωτικό πράκτορα (π.χ. μέσω του συστήματος TravelifeSustainability για ξενοδοχεία ή άλλα αναγνωρισμένα προγράμματα)

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες συνεργασίας με άλλους τουριστικούς πράκτορες ή/και ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της βιωσιμότητας μεταξύ των καταλυμάτων σε προορισμούς.

Προτρέπουμε τα καταλύματα να προσφέρουν αναμνηστικά τοπικά ή/και βιώσιμα παραγόμενα που βασίζονται στην ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Προτιμούμε καταλύματα και εστιατόρια που ενσωματώνουν στοιχεία τοπικής τέχνης, αρχιτεκτονικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς, σεβόμενοι παράλληλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τοπικών κοινοτήτων (λαμβάνοντας υπόψη την τιμή, την άνεση και άλλα κριτήρια επιλογής)

Το TravelIDπεριλαμβάνει ρήτρες στα συμβόλαια διαμονής που επιτρέπουν στον ταξιδιωτικό πράκτορα να τερματίσει τη συμβατική συμφωνία πρόωρα εάν ο προμηθευτής καταλυμάτων δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Ενθαρρύνουμε τα καταλύματα για αγορά και χρήση τοπικών προϊόντων διατροφής που είναι που παράγονται με βάση τις αρχές του δίκαιου εμπορίου και της βιωσιμότητας.

Δραστηριότητες και εκδρομές

Όλες οι εκδρομές και οι δραστηριότητες που διοργανώνονται από ή για λογαριασμό του TravelID έχουν σχεδιαστεί για να σέβονται τα τοπικά έθιμα, την πολιτιστική ακεραιότητα και τους φυσικούς πόρους, τηρώντας παράλληλα τα ηθικά πρότυπα.

Δεσμευόμαστε να αποφεύγουμε τυχόν εκδρομές που προκαλούν βλάβες στους ανθρώπους, την άγρια ζωή ή το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων όπως το νερό και η ενέργεια. Προτιμώνται δραστηριότητες που είναι πιστοποιημένες ή/και υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή διαβίωση των ζώων και την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει σαφείς οδηγίες και Κώδικες Δεοντολογίας για οικολογικά και πολιτιστικά ευαίσθητες εκδρομές που παρέχονται από την εταιρεία ή τις θυγατρικές της. Αυτά τα έγγραφα κοινοποιούνται στους επισκέπτες, καθώς επίσης διανέμονται και επιβάλλονται από παρόχους εκδρομών και ξεναγούς.

Για τους παρόχους εκδρομών εξετάζουμε τα ακόλουθα ζητήματα:
  • Θα πρέπει να ανήκουν σε τοπικό επίπεδο και να εδρεύουν στην κοινότητα.
  • Προτιμώνται πάροχοι με διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις βιωσιμότητας.
  • Θα πρέπει να παρέχουν ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους τους (συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτημένων ξεναγών).
  • Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των παιδιών γίνονται σεβαστά και ότι τα άτομα κάτω των 14 ετών δεν απασχολούνται χωρίς ειδικές συμβάσεις.
  • Θα πρέπει να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην τοπική και παγκόσμια βιοποικιλότητα.
  • Θα πρέπει να προτιμούν τοπικούς οδηγούς που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι, ειδικά σε πολιτιστικά ευαίσθητους τόπους, χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και οικολογικά ευαίσθητους προορισμούς.

Αρχηγοί – συνοδοί τουριστικών αποστολών, τοπικοί εκπρόσωποι και ξεναγοί

Η TravelID προσλαμβάνει επαγγελματίες εκπαιδευμένους και μορφωμένους τοπικούς οδηγούς, οδηγούς, αχθοφόρους ή άλλο προσωπικό από την κοινότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι λαμβάνουν δίκαιους μισθούς και εργάζονται σε ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον.

Διατηρούμε τους προμηθευτές μας στα ίδια πρότυπα όταν απασχολούν τοπικό προσωπικό για λογαριασμό μας.

Αναγνωρίζουμε ότι οι ξεναγοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των επισκεπτών μας και των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πτυχών του προορισμού, επομένως είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή αυτών των συνεργατών.

Προσλαμβάνουμε επίσημα και σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις και τα οφέλη αναφέρονται ξεκάθαρα σε επίσημες συμφωνίες.

Με τοπικές προσλήψεις, μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα, λόγω των λιγότερων μεταφορών που παρέχουν περιβαλλοντικά οφέλη.

Επαληθεύουμε ότι οι τουριστικοί ηγέτες και οι τοπικοί αντιπρόσωποι, με σύμβαση με την εταιρεία, εργάζονται σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, όπως οι απαιτήσεις αδειοδότησης.

Οι οδηγοί ενημερώνονται για τις κατάλληλες συμπεριφορές προς τους πελάτες (η εταιρεία θα διερευνήσει τυχόν ισχυρισμούς ή υποψίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και θα εφαρμόσει πειθαρχική διαδικασία όταν απαιτείται).

Προορισμοί

Δίνουμε προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εργασίας, την προστασία των απειλούμενων ειδών και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρακολουθεί τα σχέδια διαχείρισης προορισμού για να διασφαλίσει την ευθυγράμμιση με πρωτοβουλίες αειφόρου τουρισμού.

Ο διευθυντής προϊόντων μας και μέλος της ομάδας βιωσιμότητας της εταιρείας συλλέγουν και αναλύουν σχετικές διεθνείς, εθνικές και τοπικές πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια συνοψίζονται και μοιράζονται στις επικοινωνίες και το εκπαιδευτικό υλικό του προσωπικού.

Εξυπηρέτηση και προστασία πελατών

Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στην παροχή θετικών εμπειριών πελατών και έχουμε καθιερώσει αυστηρές πολιτικές σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, το μάρκετινγκ και τις εκδρομές για να εξασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών.

Οι πολιτικές μας καλύπτουν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων (εκτός από εκείνα της υγείας και πρωτοκόλλων ασφαλείας), διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, οδηγίες απορρήτου, περιορισμοί μεγέθους ομάδας, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αντιστάθμιση, κατευθυντήριες γραμμές για τις μεταφορές, καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στον τουρισμό, ικανοποίηση πελατών και διαχείριση καταγγελιών.

Περιεχόμενα