Υπηρεσίες Συνεδρίων

Η οργάνωση τοπικών ή διεθνών συνεδρίων απαιτεί γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη. Στο Travel ID έχουμε και τα δύο! Έχουμε αναπτύξει το δικό μας εγχειρίδιο οδηγιών για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου συνεδρίου. Χρησιμοποιούμε πάντα έμπειρους συντονιστές συνεδρίων που χειρίζονται την επιλογή και διαμόρφωση των τοποθεσιών, ασχολούνται με χορηγούς και κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οργανώνουν υπηρεσίες στέγασης, τροφοδοσίας, μεταφοράς, γραμματείας και τεχνικής υποστήριξης, παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες κλπ. Τέλος, απασχολούμε εξειδικευμένο προσωπικό για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα πεδία.

Ρωτήστε μας